สิ่งที่ควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อฮีตเตอร์ ว่ามีอะไรบ้าง

ซื้อฮีตเตอร์

วิธีการเลือกซื้อฮีตเตอร์

การเลือกใช้ลวดฮีตเตอร์หรือลวดความต้านทานควรพิจารณาความเหมาะสมกับงานที่ลูกค้ากำลังดำเนินการ คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฮีตเตอร์มีความสำคัญ เราควรให้คำอธิบายว่า การเลือกฮีตเตอร์ไม่ควรจำกัดเพียงแค่คุณภาพของวัตถุดิบเท่านั้น แต่ควรพิจารณาความเหมาะสมกับงานที่ใช้หรือสภาพแวดล้อมที่ในนั้น ดังนั้น เพื่อให้ฮีตเตอร์ใช้งานได้นาน เราควรพิจารณาการเลือกใช้ลวดฮีตเตอร์ที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับงานที่ทำ ไม่ใช้เพียงแค่ราคาที่สูง แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน และสภาพแวดล้อมโดยละเอียด ทำให้ฮีตเตอร์มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้นาน ยกตัวอย่างเช่น การเลือกใช้ลวดฮีตเตอร์ที่เหมาะสมในงานที่ไม่เกิดการออกซิเดชั่น และมีราคาที่เหมาะสม เป็นต้น

  • อุณหภูมิการใช้งานจริงและจุดหลอมละลายของลวดฮีทเตอร์
  • สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งานของฮีทเตอร์ เช่น พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดออกซิเดชั่น, อุณหภูมิ, การระบายความร้อนจากฮีทเตอร์, ความชื้น, และปัจจัยอื่น ๆ
  • ส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลวดฮีตเตอร์มักประกอบด้วยโลหะที่ผสมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป เช่น นิกเกิล, โคเบิล, เหล็ก, อลูมิเนียม เป็นต้น ลวดฮีตเตอร์ที่ได้รับความนิยมทั่วไปมักมีสองรูปแบบหลัก
    • ขนาดของลวดกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.01 ถึง 12 มม. (0.00039 ถึง 0.472 นิ้ว)
    • ลวดฮีทเตอร์แบนมีความหนาตั้งแต่ 0.023 ถึง 0.8 มม. (0.0009-0.031 นิ้ว) และความกว้างตั้งแต่ 0.038 ถึง 4 มม. (0.0015-0.157 นิ้ว)
    • อัตราส่วนระหว่างความกว้างต่อความหนาของลวดแบนไม่เกิน 40 เท่า

ลวดฮีทเตอร์แบ่งตามส่วนผสมของโลหะที่ใช้ทำฮีทเตอร์ มักถูกเรียกว่าลวดนิโครม (Nichrome Wire) โดยลวดฮีทเตอร์มักประกอบด้วยนิเกิลและโครเมียมเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างไรก็ตามบางชนิดของลวดฮีทเตอร์อาจมีการใส่เหล็กหรืออลูมิเนียมเข้าไปด้วยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลวดฮีทเตอร์ยังเป็นที่รู้จักในนาม “ลวดนิโครม” เนื่องจากมีการใช้นิโครมมีส่วนผสมในลวดเหล่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *