ทำไมต้องใช้ปลอกสายใยแก้วและวิธีเลือกใช้ปลอกสายใยแก้วทนความร้อน

ปลอกสายใยแก้ว

หลายคนคงเคยเห็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องใช้กำลังไฟสูงๆ หรือมีความร้อนสูงๆ ปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อนถูกครอบมากับสายไฟอยู่เสมอ โดยที่ไม่มีการหดตัวหรือถูกไฟไหม้เลย ซึ่งสายไฟเหล่านี้จะถูกใส่ ปลอกสายไฟทนความร้อนมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันสายไฟหรือสายเคเบิลไม่ให้เกิดความเสียหาย เราสามารถเรียกชื่อของ อุปกรณ์ชนิดนี้ว่า ปลอกสายใยแก้ว หรือ Fiberglass Sleeving อุปกรณ์ชนิดนี้จึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยมาก ทำหน้าที่เป็นปลอกสายทนความร้อน ป้องกันความเสียหายให้กับสายเคเบิลและสายไฟ และยังช่วยลดการเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าได้ดีอีกด้วย

ปลอกสายใยแก้ว คืออะไร

ปลอกสายใยแก้ว คือวัสดุที่ถูกออกแบบมาช่วยป้องกันความเสียหายจากภายนอกของสายไฟและสายเคเบิ้ล ใช้หุ้มสายเพื่อป้องกันความร้อน เป็นฉนวนช่วยป้องกันการฉีกขาด และการลัดวงจรของสายไฟได้เป็นอย่างดี เพราะว่า Fiberglass Sleeving หรือ ปลอกสายทนความร้อน ผลิตมาจากใยแก้วผสมกาว จึงมีคุณสมบัติที่ทนต่อความร้อน มีความทนทาน และมีความยืดหยุ่นสูง เป็นที่นิยมใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆเช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อน สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศ มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ปลอกสายไฟทนความร้อน จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันอีกชนิดที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยและขาดไม่ได้

ทำไมต้องใช้ปลอกสายใยแก้ว

การใช้งานปลอกสายใยแก้วเพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เพราะปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อนมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ดี ไม่ติดไฟหรือลามไฟ สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงๆได้ เพื่อให้มีความสวยงามจำเป็นต้องมีการใส่ ปลอกสายไฟทนความร้อนในเครื่องมือ หรือเครื่องจักร ที่ใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และอื่นๆ เป็นต้น

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก โดยส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ทนต่อความร้อนสูงๆได้ เช่น เตาเผาและเตาหลอม เป็นต้น มีการใช้ปลอกสายทนความร้อน เพื่อป้องกันความร้อน ให้กับสายไฟในเครื่องจักรอุตสาหกรรมเหล็กได้

อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะในด้านไฟฟ้าและความร้อนจำเป็นต้องใช้ Fiberglass Sleeving หรือ ปลอกสายใยแก้ว เพื่อป้องกันสายไฟเกิดความเสียหายและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

อุตสาหกรรมการบิน

อุตสาหกรรมการบินมีการใช้งาน ปลอกสายใยแก้ว เพื่อป้องกันสายเคเบิลและสายไฟในจุดที่มีความสำคัญต่อการสื่อสาร และจุดเชื่อมต่อระบบต่างๆที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเครื่องบิน ให้มีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปลอกสายใยแก้ว หรือ ปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อน เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญใช้สำหรับหุ้มสายไฟ สามารถป้องกันความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ชนิดต่างๆเช่น งานหม้อแปลงไฟฟ้า งานหุ้มสายฮีตเตอร์ งานไฟฟ้าที่มีความร้อนสูงๆ และงานมอเตอร์ เป็นต้น

วิธีเลือกใช้ปลอกสายใยแก้วทนความร้อน

การเลือกใช้งานปลอกสายใยแก้ว เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความปลอดภัย โดยเราสามารถเลือกคุณสมบัติให้ตรงตามความเหมาะสมดังนี้ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ ทำหน้าที่เป็นฉนวนได้ดี มีความทนทานสูง มีความยืดหยุ่นสูง และเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสม เป็นต้น

 1. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้
  ปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อน โดยทั่วไปไม่มีสารเคลือบ มีลักษณะเป็นเส้นใยแก้วแบบธรรมดาสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงๆได้ถึง 500 องศาเซลเซียส แต่มีข้อจำกัดในเรื่องการป้องกันฉนวนความร้อนทำได้ไม่ดี ส่วนใหญ่จึงได้รับความนิยมเลือกใช้ปลอกสายทนความร้อนเคลือบซิลิโคน เป็นปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อนที่เคลือบซิลิโคน ได้รับความนิยมนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะสามารถทนต่ออุณหภูมิ มากกว่า 200 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคนเป็นชุดสินค้า Zappelec ที่สามารถเลือกใช้งานได้
 2. ทำหน้าที่เป็นฉนวนได้ดี
  การทำหน้าที่ฉนวนได้ดี เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้งานปลอกสายไฟทนความร้อน (Fiberglass Sleeving) ต้องมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันสูงสุดของไฟฟ้า การเลือกใช้งานต้องดูความเป็นฉนวน ยิ่งมีค่าสูง ประสิทธิภาพของการต้านทานแรงดันไฟฟ้าก็ดีขึ้น ชุดสินค้า Zappelec ที่สามารถเลือกใช้งานปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน และปลอกสายใยแก้วเคลือบอะคริลิคในลักษณะงานใช้เป็นตัวป้องกันฉนวนได้เป็นอย่างดี
 3. มีความทนทานสูงและ มีความยืดหยุ่นสูง
  การเลือกใช้งานปลอกสายไฟทนความร้อนที่มีคุณสมบัติมีความทนทานสูงและมีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานในลักษณะที่มีสารเคมีและความชื้น เราขอแนะนำเลือกใช้ชุดสินค้า Zappelec ที่สามารถเลือกใช้งานปลอกสายใยแก้วเคลือบเคลือบโพลียูรีเทน (PUR) และปลอกสายใยแก้วเคลือบอะคริลิค มีคุณสมบัติที่ทนทานกว่าปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน อย่างแน่นอน
 4. เลือกใช้ขนาดที่เหมาะสม
  การเลือกใช้งานปลอกสายใยแก้ว(Fiberglass Sleeving) คำนึงถึงขนาดของสายไฟและขนาดปลอกสายใยแก้วสำหรับนำไปใช้งาน ต้องมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กจนเกินไป เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น เราขอแนะนำเลือกใช้ชุดสินค้า Zappelec มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ ปลอกสายใยแก้วขนาดเริ่มต้น 1.0-16.0 ตารางเมตร เลยทีเดียว

สรุป

การเลือกใช้งานปลอกสายใยแก้ว หรือ Fiberglass Sleeving มีความสำคัญต่อความปลอดภัย เพราะปลอกสายไฟทนความร้อนจะทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงสุด สามารถทนต่อความร้อนที่เกิดจากไฟฟ้าได้ ช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับใครที่กำลังมองหาปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อน เราขอแนะนำชุดสินค้าจาก Zappelec มีปลอกสายทนความร้อนให้เลือกหลายชนิด หลายขนาด สามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ เพราะเราคือโรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพสูง และให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย ไม่ใช้วัสดุจากประเทศจีนอย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *