Call Center 02-415-4482

Online store always open

Mon - Sat: 8:00 - 18:00

Online store always open

Hero Spiral Heater

SKU: demo002 Category:

ฮีตเตอร์ฮีโร่สปริง

รายละเอียดสินค้า

– ให้ความร้อนกับฮอตทิปหัวฉีดพลาสติก
– ช่วยลดวัตถุดิบสูญเสีย เน่ืองจากไม่มีข้ัวน้ําในการฉีดช้ินงาน
– ความทนทานในการใช้งาน และการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา เนื่องจากมีสายเทอร์ โมควบคุมอยู่ภายในตัวฮีตเตอร

About us

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sit amet, consectetur adipiscing elit.

Find Us

Address
37 , 37/1 , 39 , 39/1 ซอย บางบอน 1/11
แยก 8 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

Hours
วันจันทร์ — วันศุกร์ : 8.00 น. – 18.00 น.

ติดต่อเรา

Call center

02-415-4482 , 02- 415-5159 , 02-415-5231 , 02-415-9126

Address

บริษัท แซปป์ อีเล็คทริด จำกัด

37 , 37/1 , 39 , 39/1  ซอย บางบอน 1/11
แยก 8 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150