ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)

4 พ.ค. by zappheat

ฮีตเตอร์แผ่น (Strip Heater)