ฮีตเตอร์สปริง-รัดท่อ(Spiral Heater)

4 พ.ค. by zappheat

ฮีตเตอร์สปริง-รัดท่อ(Spiral Heater)