ฮีตเตอร์ท่อลมร้อน (Tubular Heater)

4 พ.ค. by zappheat

ฮีตเตอร์ท่อลมร้อน (Tubular Heater)