ฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater)

4 พ.ค. by zappheat

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater)